การศึกษาของจีนพบไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดมี 2 ชนิด

ผลงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์จีน ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารเนชันแนลไซเอินรีวิวของจีน เมื่อวานนี้ ระบุว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์จีนค้นพบว่าไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาด มีอยู่ 2 ชนิด โดยชนิดหนึ่งสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าอีกชนิด

ทีมดังกล่าวเปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ยีนของไวรัส 103 ตัวอย่างพบว่า ไวรัสที่กำลังระบาดอยู่มีทั้งชนิด L และ ชนิด S โดยชนิด L ซึ่งมีประมาณ 70% ของกลุ่มตัวอย่าง จะติดต่อได้ง่ายกว่า ส่วนชนิด S นั้น เชื่อว่ามีมาก่อนชนิด L และมีคุณสมบัติของยีนใกล้กับไวรัสที่ระบุว่ามาจากค้างคาว

ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่า ไวรัสชนิด L วิวัฒนาการมาจากชนิด S ได้อย่างไร และชนิดไหนเป็นพิษมากกว่า พร้อมระบุว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะติดเชื้อไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่ง ใน 2 ชนิดนี้ แต่กระนั้นก็มี ผู้ป่วย 2 คน ซึ่ง 1 ในนั้น เป็นผู้ป่วยชาวอเมริกัน ที่เดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นที่อาจติดเชื้อทั้ง 2 ชนิด ทั้งนี้ ทีมระบุว่า ยังจำเป็นต้องศึกษายีนของไวรัสเป็นการเพิ่มเติม พร้อมเตือนว่าไวรัสอาจมีการกลายพันธุ์มากขึ้น