ท้องถิ่นจีนสั่งเลิกใช้รถยนต์เก่าเดินหน้าลดมลพิษ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยว่าทางเทศบาลนครได้สั่งยกเลิกการใช้งานรถยนต์เก่าจำนวน 42,000 คัน ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม นับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเมืองข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่ารถยนต์เก่ามีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 18 ของยานพาหนะที่วิ่งบนถนนทั้งหมดในปัจจุบันลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบปีต่อปี

จางเจ๋อเซิง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมนครเทียนจิน กล่าวว่าเทศบาลนครมีมาตรการต่างๆ เพื่อให้โครงการรุดหน้า ทั้งควบคุมการใช้รถยนต์เก่าที่ปล่อยมลพิษสูงบริเวณวงแหวนรอบนอกเมือง มอบเงินอุดหนุนกรณียุติการใช้รถบรรทุกขนาดเล็กซึ่งใช้น้ำมันดีเซล พร้อมสนับสนุนกลุ่มบริษัทขนส่งวัสดุให้หันมาใช้ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษน้อยลง