รัฐสภาเมียนมาสกัดกั้นความพยายามของพรรคของนางซูจีในการลดอำนาจกองทัพ

รัฐสภาของเมียรมา ปิดกั้นความพยายามของพรรคการเมืองของนางออง ซาน ซูจี มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเมียนมา ในการลดบทบาทของกองทัพในวงการเมือง แม้จะผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมาได้เกือบ 10 ปีแล้วก็ตาม

ในการลงมติวันแรกของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บรรดาสมาชิกรัฐสภาลงมติยับยั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทางฝ่ายพรรครัฐบาลพยายามผลักดัน ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญปี 2008 ที่ร่างขึ้นมาโดยรัฐบาลทหารในขณะนั้น ข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประกอบไปด้วย การค่อย ๆ ลดจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่เป็นนายทหาร ภายในช่วงระยะเวลา 15 ปี และการยกเลิกมาตราหนึ่งที่ให้เรียกผู้บัญชาการของกองทัพว่าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2008 นั้นกำหนดให้ทหารเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นจำนวน 1 ใน 4 การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน 2 ใน 3 ซึ่งเป็นเสมือนให้อำนาจแก่กองทัพในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ทางโฆษกของพรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี ของนางซูจี ไม่รับโทรศัพท์ที่ผู้สื่อข่าวโทรไปขอความคิดเห็นและโฆษกรัฐบาลเมียนมาก็ปฎิเสธที่จะตอบคำถามใด ๆ ในขณะนี้นางซูจี กำลังถูกกดดันอย่างหนักเนื่องจากการปฎิรูปรัฐธรรมนูญดำเนินไปอย่างล่าฃ้า ซึ่งถูกมอง่า เป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะจัดขึ้นในปีนี้ นางซูจี ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปี 2016