สิงคโปร์ทยอยผ่อนปรน เตรียมเปิดเศรษฐกิจ 3 ใน 4 ของประเทศ

สิงคโปร์มีแผนทยอยผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคและจะอนุญาตให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3 ใน 4 ของประเทศ กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง ในช่วงต้นเดือนหน้า หลังจากธุรกิจห้างร้านที่ไม่มีความจำเป็นและโรงเรียนต้องปิดมาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน

เจ้าหน้าที่รัฐบาลเผยว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน แต่ยังคงขอความร่วมมือให้ลูกจ้างบริษัทต่างๆ ทำงานมาจากบ้านให้ได้มากที่สุด ในขณะที่นักเรียนบางส่วนจะต้องหมุนเวียนเข้าชั้นเรียนสลับกับการเรียนที่บ้าน และประชาชนทุกคนที่ออกนอกบ้านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อไป สำหรับนยอดผู้ติดเชื้อสะสมในสิงคโปร์อยู่ที่เกือบ 29,000 คน มีผู้เสียชีวิต 22 คน