เกาหลีใต้เรียกร้องให้เพิ่มเขี้ยวเล็บให้องค์การอนามัยโลกในการเผชิญกับโรคอุบัติใหม่

ประธานาธิบดีมุน แจ อิน ของเกาหลีใต้ กล่าววันนี้ เรียกร้องให้เพิ่มเขี้ยวเล็บให้แก่องค์การอนามัยโลก ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่เป็นภัยคุกคามกับสุขอนามัยของประชากรโลก

ประธานาธิบดีมุน กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมประจำปีของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดกันทางออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ นายมุนกล่าวว่า ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกจะต้องผลักดันให้มีการปรับปรุงระเบียบขององค์การอนามัยโลกให้ทันสมัย รวมทั้งบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเพิ่มอำนาจในทางกฎหมายให้แก่องค์กรแห่งนี้ด้วย ภายใต้ระเบียบของปี 2005 สมาชิกทั้ง 194 ประเทศจะต้องรายงานองค์การอนามัยโลกโดยเร็วหากเกิดการระบาดของโรคใด ๆ แต่ขณะนี้องค์การอนามัยโลกมีอำนาจจำกัดและไม่มีอิทธิพลที่จะไปสอบสวนการระบาดของโรคในประเทศอื่น ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตก่อน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวด้วยว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบาดจะต้องมีการแบ่งปันให้ประเทศอื่น ๆ ได้ทราบในลักษณะที่มีความโปร่งใสและมีการเตือนภัยแต่เนิ่น ๆ และควรจะต้องร่วมกันจัดทำกลไกความร่วมมือระหว่างกันและกันด้วย