เกาหลีใต้ใช้นโยบาย “ไม่สวมหน้ากาก ไม่ให้โดยสาร”

นโยบาย ‘ไม่สวมหน้ากาก ไม่ให้โดยสาร’ บนรถเมล์ และรถแท็กซี่ ของเกาหลีใต้ ดำเนินไปอย่างราบรื่นในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการใช้นโยบายดังกล่าว

โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนขับรถเมล์และรถแท็กซี่สามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากได้ เนื่องจากการสวมหน้ากากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลเกาหลีใต้ ในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แม้จะยังไม่มีกฎหมายในการจัดการกับผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากาก แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้ประยุกต์ด้วยการละเว้นข้อกำหนดในกฎหมายที่ห้ามผู้ขับขี่รถปฏิเสธผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว และผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็ยินดีปฏิบัติตามแนวทางใหม่ในกรุงโซล ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้นโยบาย

บนรถเมล์ที่วิ่งในใจกลางกรุงโซลและย่านที่อยู่อาศัยใกล้เคียง จะพบเห็นได้ว่าผู้โดยสารทุกคนล้วนสวมหน้ากาก และหน้ากากที่ผู้โดยสารสวมใส่ ก็แตกต่างกันไป มีตั้งแต่หน้ากากอนามัยที่รัฐบาลจัดหาให้ ไปจนถึงหน้ากากผ้าฝ้ายหลายหลากสีสัน